Koska pääministerimmekin uskaltautui tekemään EU-korjauskaavion, niin minä ajattelin uskaltaa tekemään hengellisen toiminnan rakennekaavion. Esimerkkinä tässä on parisuhteen palikat, jotka kuvaavat parisuhteen kannalta tärkeitä asioita. Tällainen malli ei tietysti vastaa siihen, miten asiat pitäisi hoitaa ja miten ne saadaan kuntoon, vaan malli vain kertoo siitä, mistä asioista kohde rakentuu. On itsestään selvää, että asioita voidaan jäsentää monella tavalla, eikä erilaiset jäsentelyt tarkoita sitä, että jokin toinen malli olisi väärin, vaan erilaisilla jäsentelyillä voidaan saada erilaisia näkökulmia asiaan.

Tiedän, että monet minua viisaammat ja hengellisesti ansioituneemmat ovat luoneet omia malleja. Olen juuri lukenut Carl-Erik Sahlbergin kirjan ”Sankta Claran ihme”, jossa hän kertoo omasta 9 kohdan mallista kasvavalle seurakunnalle. Hän todisti itse tässä Tukholman keskustan seurakunnassa, että siinä oli toimiva malli. Miksi sitten kannattaa tarjota jotain erilaista ja omaa rinnalle? Itselleni tämä vain aukesi toisenlaisella tavalla.

Hengellistä opetusta lahjoista ja siitä, miten ne voivat rakentaa seurakuntaa, on paljon tarjolla. Se ei ole väärin, mutta minusta tuntuu, että jotain puuttuu. Olen itse miettinyt usein jalkapallojoukkuetta seurakunnan vertailukohtana. Jos kaikki juoksentelevat kentällä omiin lahjoihin keskittyen, niin joukkuepeli ei taida onnistua. Toisaalta ilman niitä lahjoja ja niiden käyttämistä yhdessä ei myöskään tapahdu mitään.

Yksinkertainen mies tekee palikkamallin (Sipilä on jo seuraavalla kehitystasolla). Seuraavassa minun 5 palikkaa ja palikoiden perusta.

 

 

 

 1. Kristus-kallio. Sen päälle rakennetaan, jos tehdään seurakuntaa. Muuta perustaa ei ole. Tämä ei ole yksi palikka vaan kaiken pohjalla oleva perusta. Kuitenkin pohja voi jäädä autioksi kallioksi, jos sen päälle ei rakenneta jotain hengellistä yhteisöä ja toimintaa.

 2. Visio (=toiminta-ajatus). Palapelissä pitää olla jokin kokonaiskuva, jotta ketään kiinnostaa laittaa paloja yhteen. Visio ei tässä ole jotain yleistä ja ylevää, vaan konkreettinen tekemisen tavoite tai toiminta-ajatus. Lauluryhmää ei ole, jollei ole visiota yhteisestä laulamisesta ja sen avulla palvelemisesta. Raamattupiiriä ei ole, ellei ole yhteistä visiota tällaisesta ryhmästä.

 3. Innostus (=motivaatio). Visio ei toteudu, jos ei ole motivaatiota. Visio sinänsä voi olla innostava, mutta toiminta vaatii usein sinnikkyyttä ja sitkeyttä viedä asioita eteenpäin. Tämä motivaatio tarvitaan, koska aina pitää ylittää laiskuuden ja mukavuuden kynnykset. Joskus sitä pitää myös hoitaa (vrt. laihdutusryhmät).

 4. Lahjat (armo-etuliitteellä tai ilman). Ihmisillä pitää olla osaamista ja toimintakykyä. Lauluryhmä ei voi toimia ilman musikaalisuutta, mutta voi olla monen tasoisia lauluryhmiä ja aina lahjakkuuden taso ei määrää lopputulosta. Lahjat ilman näitä muita elementtejä ei välttämättä toteudu lainkaan tai ei rakenna yhteisöä (paraskaan Litmanen ei voita Champions Liigaa ilman joukkuetta).

 5. Organisointi. Lauluryhmä ei toimi, jos joku ei kerro missä ja milloin kokoonnutaan ja harjoitellaan. Jonkun pitää ohjata ja organisoida (tarkoituksella en käytä termiä ”johtaa”). Toiminnan organisoituminen voi olla muodollista tai epävirallista, mutta jotenkin se toteutuu tai sitten toiminta hajoaa tai loppuu. Yleensä se vaatii vastuuhenkilöiden selvää nimeämistä, koska jaettu vastuu usein häviää kokonaan.

 6. Paimenuus. Kaikki hengellinen toiminta vaatii myös hengellisen arvioinnin ja ohjauksen. Tämä arviointi ei tarkoita vain erehtyneiden piiskaamista vaan sisältää myös hengellisen kasvatuksen, rohkaisun, tuen, uusien haasteiden tunnistamisen jne. Tämä paimenuus pitäisi olla ikään kuin kaikkien muiden 4 elementin päällä, sillä kaikkien elementtien osalta voi olla tarpeen ohjata asioita. Tällä paimenuudella en tarkoita vain seurakunnan ammattilaisten toimintaa, vaan myös maallikoiden toiminta – esim. omaa pohdintaa oikeasta linjasta, vaikka paimenuuden osalta pappien rooli on selvästi näkyvissä.

Näiden elementtien osalta täytyy tietysti ymmärtää, että nämä eivät henkilöidy yhteen henkilöön, vaan jokainen ihminen voi toimia monen palikan alueella (toivottavasti ei kuitenkaan peruskalliona; se paikka on varattu ihmistä suuremmalle). Kaikissa näissä palikoissa toteutuu myös johtajuus, mikä on joskus kovin nostettu kovin keskeiseksi asiaksi.

Näiden rakennuspalikoiden alla voi tietysti nähdä vielä seuraavat hengellisen toiminnan perustukset, joita ilman toiminta ei tietysti ole kristillistä:

 • Usko: Tämän täytyy olla pohjana.

 • Rukous: Usko hengittää rukouksen kautta.

 • Sana: Jumalan Sana on aina jotenkin mukana, jos usko on lähtökohtana.

 • Rakkaus: Rakkaudellinen yhteys on ainut todellisen hengellisyyden ilmapiiri.

 • Uskollisuus & alttius: Tarvitaan ihmisiä, joilla on valmius lähteä liikkeelle & jatkaa uskollisesti

Auttaako tämä jäsentely mitään? Minulle itselle tämä jäsentely ehkä johtaa ajatuksia siihen, että jonkin toiminnan tilaa ja kehityskohtia voi miettiä näiden palikoiden avulla (aivan kuten parisuhteen tilaa ja ongelmakohtia voi analysoida parisuhteen palikoiden avulla).